małgorzata kwiatkowska

Pedagog pracy i doradca zawodowy, ambasadorka programu "Sukces To ja" na Opolszczyźnie, członek wspierający ICF POLAND oddział ICF OPOLE, twórca marki Sukcesomania, redaktor, rekruter, pomysłodawczyni Klubu Inspiracji na Opolszczyźnie.

„Wyjdź z pudełka czyli kreatywność w biznesie" - Obudź w sobie ciekawość świata, stawiaj sobie zaskakujące pytania, myśl niekonwencjonalnie, przestań kurczowo się trzymać reguł i zasad, odpuść sobie krytykę własnych idei, twórz z radości samego tworzenia.
Celem warsztatu jest uruchomienie na poziomie jednostkowym i w pracy grupowej zasobów kreatywnego sposobu myślenia i działania. Trening uaktywnia tkwiące w każdym człowieku pokłady myślenia innowacyjnego, pozwalającego na twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych i osobistych. Uczestnicy kształtują i rozwijają myślenie pozalogiczne oraz skuteczne elementy myślenia kreatywnego: oryginalność, płynność, giętkość. Istotnym elementem treningu jest przezwyciężanie przeszkód w kreatywnym myśleniu i wzbudzanie motywacji twórczej.
Co Cię czeka?

  • Ćwiczenia przydatne w projektowaniu własnej działalności gospodarczej
  • Zadania, które pomogą ci przyjąć nową perspektywę na branżę, w której pracujesz, i zrozumieć potrzeby potencjalnych klientów
  • Twórcze ćwiczenia osadzone w kontekście analizy rynku, reklamy i marketingu oraz tworzenia innowacji

Dla kogo?

  • Dla tych którzy planują wejść na rynek
  • Dla tych, którzy szukają niszy
  • Dla tych którzy potrzebują nowych rozwiązań