Monika Bezak

Posiada 18-letnie doświadczenie w biznesie i pracy przy projektach szkoleniowych, edukacyjnych oraz stażowych połączone z wykształceniem dziennikarskim (i praktyką!) oraz psychologią menedżerską. Doradza firmom i instytucjom na etapie kreowania pomysłu i wdrażania projektu do realizacji. Sieciuje placówki edukacyjne oraz firmy. Moderuje procesy współpracy. Lubi dzielić się wiedzą i inspirować.

„Zmieniająca się rzeczywistość a efektywna współpraca – jak sprzedawać i realizować zlecenia" - Zakres tematyczny obejmuje:

1. Rzeczywistość nieustających zmian.
2. Pandemia COVID-19 – jedna ze zmian.
3. „Chwytanie” zleceń w chmurze.
4. Przygotowanie i finalizowanie oferty.
5. Terminy i relacje.
6. Komunikacja na nowych płaszczyznach.