Sandra murzicz

Na co dzień etatowy i nudny urzędnik samorządowy, po pracy zajmuje się tym, co lubi najbardziej, czyli prowadzeniem projektu "Opolskie Dziouchy" promującego twórczość opolskich artystów i rzemieślników. Tak wypadło, że głównie kobiet ;)