Iwona Korzanowska

Przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej, ekspert podatkowy w podatkach dochodowych i podatku VAT. Jest kierownikiem Działu Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu.
Pani Iwona Korzanowska pracuje w urzędzie skarbowym od 2 lutego 1996 r. Karierę zawodową rozpoczęła w referacie podatków dochodowych. W 2006 r. objęła stanowisko kierownika referatu w dziale podatku dochodowego. Referat zajmował się obsługą podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, a także wprowadzaniem deklaracji i zeznań wpływających do urzędu. 1 stycznia 2011 r. została kierownikiem Działu Obsługi Bezpośredniej, w skład którego wchodziły referaty m.in. obsługi bieżącej, rejestracji i identyfikacji, czynności sprawdzających i wprowadzania danych. Od 1 marca 2017 r. pracuje na stanowisku kierownika Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. Ukończyła studia magisterskie i studia podyplomowe na kierunku Prawo podatkowe. W 2006 r. zdała egzamin państwowy i została urzędnikiem mianowanym Służby Cywilnej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach merytorycznych o podatkach, a także poszerzających kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, obsługi trudnego klienta, kształtowania wizerunku urzędu i komunikacji zewnętrznej. Prowadziła spotkania i zajęcia edukacyjne o tematyce podatkowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów. Jako przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) prowadziła liczne spotkania i szkolenia dla przedsiębiorców i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz współpracowała z instytucjami administracji publicznej, m.in. ZUS, PUP i inne.

KAS – formy opodatkowania przyszłej działalności
Wykład dotyczyć będzie:
1. Najważniejszych zagadnień dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz
2. form opodatkowania działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych i najważniejszych obowiązków podatników podatku od towarów i usług.

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline