dr hab., prof. UO Joanna Ryszka

Joanna Ryszka - dr hab., prof. UO, Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Autorka szeregu publikacji dotyczących prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem swobód rynku wewnętrznego wraz z ich wymiarem społecznym w postaci Europejskiego Filaru Praw Społecznych oraz powiązań zachodzących w tym obszarze z regulacjami Europejskiej Karty Społecznej i konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

„Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem oraz należyta staranność w zakresie ochrony praw człowieka – nowe wyzwania legislacyjne"
Jednym z celów projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju jest pogodzenie ze sobą dwóch niezwykle istotnych wartości, jakimi są ochrona prawa człowieka oraz swoboda przedsiębiorczości. Wprowadza on zasady dotyczące poszanowania praw człowieka i środowiska w globalnych łańcuchach dostaw. Chodzi np. o pracę dzieci, wyzysk pracowników, zanieczyszczenie środowiska, czy utratę bioróżnorodności. Adresatem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych rozwiązań mają być przedsiębiorstwa. Będą one odpowiedzialne nie tylko za kwestie związane z ich własnym łańcuchem dostaw, ale także łańcuchem dostaw swoich partnerów biznesowych. Pojawia się zatem pytanie, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania w tym nowym otoczeniu prawnym.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline