krzysztof mucha

dr Krzysztof Mucha, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UO. Urzędnik służby cywilnej. Były Doradca Przewodniczącego KNF ds. bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Organizator i osoba kierująca komórką kontroli wewnętrznej w Urzędzie KNF oraz upoważniony do przyjmowania w imieniu Przewodniczącego KNF skarg oraz wniosków dot. działalności Urzędu KNF oraz postępowania pracowników. Arbiter w Sądzie Polubownym przy KNF, Wykładowca w zakresie zwalczania przestępczości finansowej na studiach podyplomowych w WSPol w Szczytnie oraz na szkoleniach dla Prokuratorów i funkcjonariuszy Policji a także służb specjalnych. Obecnie - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w centrali jednej z instytucji finansowej, Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego. Członek Rady Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich.

„Bezpieczeństwo inwestowania na rynku finansowym" Przestawienie zagrożeń oraz ryzyk związanych z bezpieczeństwem środków finansowych zdeponowanych w sektorze bankowym. Omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i zwalczaniem działalności parabanków i podmiotów nie posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym oraz na gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych klientów. Uprawnienia i zadania podmiotów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline