Dr Paweł P. Mlicki

Dr Paweł P. Mlicki jest psychologiem społecznym, mediatorem, konsultantem organizacyjnym. Jako mediator specjalizuje się w sporach gospodarczych i pracowniczych. Prowadził mediacje w sporach zbiorowych. Jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa w Warszawie, mediatorem Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji. Od kilkunastu lat doradza firmom i związkom zawodowym w sprawach współpracy i ugodowego rozwiązywania sporów. Od 15 lat, najpierw prowadząc polski oddział holenderskiej firmy Déhora, a później z nią współpracując, pomaga organizacjom w optymalizacji planowania korporacyjnego czasu pracy. Interesuje się̨ m. in. etyką zawodową i działaniami antykorupcyjnymi, zarzadzaniem zmianą i współpracą̨ międzynarodową̨ w ramach Unii Europejskiej. Po kilkunastu latach pracy naukowej na uniwersytetach w Polsce i Holandii kontynuował karierę̨ jako doradca holenderskiej policji i Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarach międzynarodowej współpracy w zwalczaniu ciężkiej, zorganizowanej przestępczości oraz wprowadzania zasad etyki zawodowej w administracji publicznej. Przez wiele lat, jako wykładowca, współpracował z European Institute of Public Administration w Maastricht i z École nationale d'administration w Strasburgu. Był członkiem Rad Nadzorczych firm Job Net oraz PZU NFI Management, Smart Venture S.A. i Smart Faktor S.A. Był członkiem Zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Mediować czy się sądzić? Oto jest pytanie!
Prowadząc biznes musimy się liczyć z różnymi ryzykami, również ryzykiem sporu i konfliktu, w szczególności w obszarze HRowym. Tradycyjnie konflikt kojarzy nam się z sądem i często miesiącami, a nawet latami czekania na orzeczenie sądu. A wcale tak nie musi być.
Warto rozważyć bardziej atrakcyjne, efektywne i naprawdę biznesowe alternatywy: procedury identyfikowania i zarządzania konfliktem oraz mediacje. Czym są, jakie są ich zasady, jak powinniśmy tworzyć ten system i jak powinny przebiegać mediacje, jaką rolę pełni mediator, a jaką rolę będą pełnić pełnomocnicy stron przy mediacji sądowej? Jaka jest prawna moc ugody zawartej przed mediatorem? Na te i inne pytania dotyczące tworzenia systemu compliance, jako metody zarządzania konfliktem oraz dotyczące mediacji odpowiemy w dwugłosie procesowego adwokata i mediatora, specjalistów także, choć nie wyłącznie, z obszaru HR. Serdecznie zapraszamy!

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline