Renata Sewruk

Przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej, ekspert podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych i rejestracji podatkowej. Jest kierownikiem Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu.
Pani Renata Sewruk pracuje w urzędzie skarbowym od 1 lipca 1986 r.
Karierę zawodową rozpoczęła w referacie podatków dochodowych.
W 2017 roku powierzono jej stanowisko Kierownika Działu Obsługi Bezpośredniej.
W 2019 roku zajmowała stanowisko Kierownika Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej.
Od listopada 2019 r. do 10 października 2021 r. pracowała na stanowisku kierownika Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. Od 11 października 2021 r. pracuje na stanowisku Kierownika Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających.
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim w Opolu.
Prowadziła spotkania i zajęcia edukacyjne o tematyce podatkowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów.
Jako przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) prowadziła liczne spotkania i szkolenia dla przedsiębiorców i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz współpracowała z instytucjami administracji publicznej, m.in. ZUS, PUP i inne.
Jest ekspertem w podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestracji podatkowej.

KAS – formy opodatkowania przyszłej działalności
Wykład dotyczyć będzie:
1. Najważniejszych zagadnień dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz
2. form opodatkowania działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych i najważniejszych obowiązków podatników podatku od towarów i usług.

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline